Spørsmål og svar om sondeernæring

Enten dere nettopp har fått anbefalt sondeernæring eller dere har brukt sondemat hjemme en stund allerede, vil det sannsynligvis oppstå spørsmål med jevne mellomrom. Vi har samlet de vanligste spørsmålene med svar fra fagpersoner.

 

KONTAKT OSS 

Du er alltid velkommen til å kontakte Nutricia kundeservice hvis du har spørsmål rundt Nutricias produkter.

Tel: +47 23 00 21 00

E-post: nutricia@nutricia.no

Spørsmål om sondemat

Hva trenger du å vite før du kommer hjem med sondemat?

Før du kommer hjem, er det viktig at du har fått opplæring i bruk av sondemat, hvordan du bestiller sondematen og hva slags støtte du kan forvente hjemme. Forsikre deg om at du har fått informasjon av helsepersonell før du blir utskrevet av sykehuset. Føler du at du ikke har fått tilstrekkelig informasjon eller ikke er komfortabel med sondemat, kan du finne mer informasjon på denne nettsiden, ta kontakt med helsepersonell på sykehuset eller ringe Nutricia.

 

Hva er den ideelle posisjonen for inntak av sondemat? (Liggende, sittende posisjon?)

Den ideelle posisjonen ved sondemating er å sitte oppreist. Hvis dette ikke er mulig, anbefales det å støtte med minst to puter slik at overkroppen ligger i en vinkel på 30-45 grader. Barnet skal forbli i denne posisjonen når det får sondemat og 30-60 minutter etterpå. Det er ikke trygt å gi sondemat liggende flatt.

 

Hvilken temperatur er best for sondemat? Kan jeg varme det opp?

Sondemat skal alltid væreromtemperert (20-23 grader ºC). Gis maten ved for kald temperatur kan det føles ubehagelig og kan føre til intoleranse eller diaré. Hvis du varmer opp sondematen (for eksempel i vannbad), vær oppmerksom på at det ikke må koke, da vil det redusere næringsinnholdet i sondematen.

 

Sondematen må aldri varmes opp i mikrobølgeovnen.

Hvordan oppbevarer jeg en åpnet flaske med sondemat?

Så lenge ernæringssettet (slangen) er tilkoblet og systemet er lukket, kan sondematen være åpnet i maks 24 timer. Hvis du trenger en lenger pause i oppsettet av sondematen for å koble fra ernæringssettet, ta kontakt med lege eller sykepleier, for råd om lagring og håndtering.

 

Er det vanlig å vaske sprøytene/annet tilbehør i oppvaskmaskinen?

Generelt anbefaler vi ikke å vaske utstyr i oppvaskmaskinen. Vask i stedet utstyret for hånd som anvist på instruksjonene. Engangsutstyr er merket på etiketten og disse produktene må aldri rengjøres og brukes på nytt.

 

Hvor lenge kan barnet mitt bruke sondemat?

Sondemat kan brukes som eneste næringskilde så lenge det er behov. Sondemat gir et balansert og sunt næringsinntak og inneholder alle næringsstoffene barnet ditt trenger.

 

Kan barnet mitt spise sondemat hjemme?

Ja, i dag er alt utstyr utviklet for at det skal være enkelt å håndtere av pårørende. Sondemat er ikke så vanskelig og vil over tid passe inn i hverdagen og daglige rutiner.

 

Hvordan smaker sondemat?

Sondemat som går direkte inn i magen eller tarmen, er vanligvis uten smak . For å unngå uønskede smaksinntrykk i tilfelle refluks (sure oppstøt), har vi som mål å skape så smaksnøytrale produkter som mulig.

 

Vil barnet mitt bli sultent? Vil barnet mitt føle seg mett?

Sondemat har et volum som ligner vanlig mat. I tillegg er viskositeten (tykkelsen) høyere enn f.eks. vann og melk. Sondemat gir derfor en metthetsfølelse på samme måte som vanlig mat. Imidlertid når sondemat gis kontinuerlig, i små mengder over en hel dag, kan det hende at barnet ditt ikke føler seg mett. Hvis inntaket av sondemat er mindre enn den mengden som er forskrevet, eller hvis tiden mellom sondematen er en lengre periode, kan barnet ditt føle seg sultent. Hvis barnet ditt føler seg sultent over tide, bør du kontakte helsepersonell og diskutere om mengden med sondemat er tilstrekkelig for å dekke barnets behov.

 

Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt å fortsette å spise gjennom munnen?

Helsepersonell vil gi deg beskjed om barnet ditt fortsatt kan spise eller smake vanlig mat gjennom munnen mens du gir sondemat. Dette vil hjelpe barnet ditt å assosiere duften, smaken og synet av mat med følelsen av å være sulten og deretter mett. Barn som får sondemat kan bli ukjente eller utrygge på å spise med munnen. Derfor er det viktig hvis det er mulig å stimulere barnet ditt med positive opplevelser med mat i munnen. Det er mange måter å gjøre dette på. En logoped kan gi deg råd og anbefalingen for aktiviteter med barnet ditt, for eksempel:

  • Oppfordre barnet ditt til å bite/tygge
  • Berøre barnet rundt og i munnen
  • Lek med munnen, som blås, kyss og grimaser
  • La barnet lukte på mat
  • Gi små smaksprøver

 

Kan jeg bruke sonde til egen blanding av sondemat?

Som utgangspunkt fraråder vi å bruke noen annet enn den sondematen som er forskrevet. Egne blandinger kan føre til at sonden blir tilstoppet og kan medføre infeksjoner på grunn av urenheter. Rådfør deg alltid med helsepersonell før du gir barnet ditt annen mat gjennom sonden enn den sondematen som er forskrevet.

Hvis du fortsatt ønsker å gi barnet delvis vanlig mat, kan klinisk ernæringsfysiolog gi deg råd om hvordan du bruker Nutrini sondeernæring sammen med mat. Du kan lese mer om oppskrifter er

.

Hvordan kan jeg forberede barnet mitt på skolen, og hvordan forbereder jeg lærere?

Barn på sondemat fortsetter som vanlig på skolen. Du bør informere skolen om at barnet ditt har en knapp på magen og trenger sondemat gjennom skoledagen. Skolen kan trenge noe grunnleggende informasjon om sonde. Hvis barnet ditt trenger mat eller medisiner gjennom sonden i løpet av skoledagen, kan det være nyttig å få hjelp av helsesykepleier. Eventuelt kan det være nødvendig med opplæring i hvordan sondemat skal gis, samt en beskrivelse av prosessen. Snakk med barnet ditt sammen med klinisk ernæringsfysiolog eller barnets lege.

 

Hvordan forklarer jeg familien og vennene våre om sondemat?

De fleste vet ikke så mye om sondemat, så du må kanskje svare på en del spørsmål fra familie og venner. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

 

Hva er sondemat?

Ved sondemat brukes flytende ernæring som føres gjennom et rør i nesen, som fører til magen eller tynntarmen. Den flytende ernæringen ligner vanlig mat da den inneholder karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer, mineraler og vann. Sondemat blir fordøyd på samme måte som vanlig mat. Både voksne og barn kan få sondemat ved ulike behov. Et rør gjennom nesen brukes ofte når behovet for sondemat er for en kortere periode, mens et rør i magen eller tynntarmen brukes når man har et lengre perspektiv på behovet for sondeernæring.

 

Hvorfor trenger barnet mitt sondemat?

Sondemat er nødvendig når ernæringsbehovet ikke kan oppfylles regelmessig gjennom mat og drikke eller hvis man ikke klarer å svelge eller ikke tåler mat gjennom munnen. Den flytende ernæringen som brukes i sondemat inneholder riktig mengde energi, protein og næringsstoffer som kroppen trenger, og som kan hjelpe kroppen til å vokse.

 

Hvordan tilføres sondeernæring?

Flytende ernæring gis vanligvis gjennom en sonde. En pumpe kan brukes for å levere en fast mengde ernæring med jevn hastighet. Noen ganger kan sondemat gis som enkeltmåltider. Da brukes en sprøyte til å gi sondemat inn i sonden

 

Kan barnet mitt leke med andre barn?

Ja! Men visse aktiviteter, for eksempel løping eller annet som inkluderer drag eller rykk, kan føre til at sonden forskyves eller løsner. Derfor er det viktig å følge med på den. Dersom sonden skulle falle ut, ta kontakt med barnets foresatte eller den som har omsorg for barnet.

 

Hvordan forklarer jeg barnet mitt hva sondeernæring er?

Det er forskjellige måter å fortelle om sondeernæring til barn. Et eksempel er å feste en sonde til en dukke. Det hjelper også at andre barn får se sonden og hvor den er plassert på barnets kropp. Snakk også om sondemat som vanlig mat som spises gjennom nesen eller magen, istedenfor gjennom munnen. Les mer i dette heftet

 

 

Spørsmål om problemer med sonden

Hva skjer hvis sonden løsner eller faller ut?

Sonden kan løsne eller bevege seg ved hoste, brå bevegelser eller ved uheldig flytting av sonden. Hvis dette skjer, må sondematen stoppes umiddelbart. Hvis du har et PEG-sonde (gjennom magen), knapp eller PEJ-sonde, og den fjernes ved et uhell, legg en bandasje over stedet og ta kontakt med helsepersonell umiddelbart eller dra til sykehuset, da stomien vil begynne å lukke seg.

 

Hva skjer hvis sonden tilstoppes?

En sonde kan tilstoppes som et resultat av:

–              Medisin som ikke ble tilstrekkelig knust

–              Bruk av blandet mat og drikke i sonden  i stedet for sondematen

–              Utilstrekkelig skylling før og etter bruk av sondematen og medisiner

Hvis du opplever en tilstoppet sonde , ikke bli nervøs – det er et vanlig problem som lett kan løses og lett forhindres med visse forhåndsregler. Trekk så mye mat som mulig ut fra sonden med en sprøyte. Skyll sonden forsiktig med enten sterilt eller avkjølt kokt vann med 20 ml (minimum) sprøyte for å minimere trykk og volum. Hvis sonden fortsatt er tilstoppet, prøv og skylle med lunkent sterilt vann og deretter vann med kullsyre. Hvis sonden fortsatt er blokkert , klem fingrene forsiktig langs sonden og gjenta skyllingen. Hvis dette heller ikke fungerer, ta kontakt med helsepersonell.

 

Jeg føler at noe er galt – hva skal jeg gjøre?

Hvis du oppdager at utstyret ikke fungerer som det skal, eller at sonden  ikke fungerer som det skal, stopp umiddelbart tilførsel av sondemat. Hvis problemene skyldes sondematen eller utstyr, kontakt lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog eller Nutricia. Hvis problemene er relatert til noen annet, ta kontakt med lege eller sykepleier.

Spørsmål om aktiviteter utenfor hjemmet

Hvor fysisk kan barnet mitt være?

Fysisk aktivitet eller lett trening er sunt hvis barnets tilstand og motoriske utvikling tillater det. Bare sørg for å beskytte sonden og huden rundt den så mye som mulig, og unngå brå bevegelser som kan løsne sonden . Det er laget utstyr som gjør det  lettere å gå ut eller komme seg rundt med sondemat – som en ryggsekk med plass til sondemat og pumpe. Snakk med fagpersoner om hvordan man kan tilrettelegge for fysisk aktivitet. De fleste barn kan fortsette med daglige aktiviteter og leke som før de fikk sonde/knapp.

 

Kan barnet mitt svømme eller ta et bad når det har sonde?

Dette spørsmålet er relevant for barn med gastrostomi-sonde, for eksempel KNAPP. En gastrostomisonde føres gjennom huden og direkte inn i magen. Dette medfører høyere hygienekrav sammenlignet med nasogastrisk sonde. I 2-3 uker etter at gastrostomisonden er satt inn, skal barnet bare dusje for at såret skal kunne leges. Når såret er grodd, kan barnet ditt bade eller være i svømmehall så lenge sonden er godt beskyttet. Du kan dekke til sonden med et vanntett plaster Ved svømming bør du være oppmerksom på vannets kvalitet og sørge for at det er rent. Hvis du er usikker på om barnet ditt er klar for en svømmetur, snakk med lege  eller sykepleier.

 

Kan jeg bruke en barnevakt selv om barnet mitt får sondemat?

Ja. Men det er nødvendig at du gir opplæring , og at barnet er sammen med noen som har erfaring, for eksempel et familiemedlem som kjenner deg og barnet ditt godt, eller en barnevakt som har blitt opplært i å gi sondemat. I tillegg må du sørge for at alt som trengs av sondemat eller melkeerstatning, utstyr, medisiner osv. er tilgjengelig.

 

Kan vi fortsatt dra på ferie?

Hvis barnet ditt får sondemat, er det fremdeles mulig å reise. Likevel er det noen tiltak å ta hensyn til, og helsepersonell kan gi deg nødvendig veiledning. Det er lurt å ta med et brev fra legen som beskriver at barnet ditt har spesielle behov – hvis mulig også skrevet på engelsk. Du bør også sørge for at du har med deg nødvendig mat og tilbehør eller finner ut om det er spesialisert helsepersonell på stedet dere reiser.

 

Hvordan reiser vi med sondemat?

Før du reiser, må du alltid kontakte lege, sykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog, eller de som leverer ut sondematen. Du må vite hvor mye sondemat du bør ta med deg på reisen, fordi det er ikke sikkert du kan få tak i samme type ernæring når dere reiser utenlands.

 

Hvordan skal sondematen oppbevares når du er ute og reiser?

Når du reiser med fly, er det viktig å sørge for at sondematen ikke er sjekket inn og blir fraktet i lasterommet hvor temperaturen kan være veldig lav og produktet bli ødelagt. Medisinske produkter som morsmelkerstatning, babymat og flytende medisin er tillatt å ta med gjennom sikkerhetskontrollen. Kontakt reisebyrået ditt og/eller flyselskapet før avreise  for å kartlegge hvilke retningslinjer dere må forholde dere til

 

Er det mulig å reise til destinasjoner som ligger langt unna?

For lengre reiser kan det være lurt å sende sondemat og tilbehør på forhånd, dersom det er mulig, slik at du ikke trenger å pakke dette i håndbagasjen. Vær oppmerksom på at sondemat ikke må transporteres i kjøleskap (f.eks. i fly).

 

Produkter fra Nutricia er næringsmidler til spesielle medisinske formål og er beregnet til ernæringsbehandling av sykdommer og medisinske tilstander og skal bruker under medisinsk tilsyn.