SPISEVANSKER OG UNDERERNÆRING

Mangel på tilstrekkelig mat og drikke på grunn av fysiske problemer med å spise gjennom munnen, kan føre til utilstrekkelig vekst og helseproblemer. I verste fall kan barnet risikere å bli underernært – som kan føre til utfordringer for vekst og utvikling. Det er viktig at du tar kontakt med barnets lege hvis du opplever følgende tegn:

 

Mistrivsel

For lite kalorier, proteiner og andre viktige næringsstoffer kan føre til mistrivsel og dette kan igjen medføre manglende vektøkning

 

Mindre energi og styrke

For lite kalorier (energi) og næringsstoffer som barnet har bruk for, gir slapphet, noe som kan påvirke barnets aktivitetsnivå.

 

Uplanlagt vekttap
Inntak av færre kalorier enn det kroppen trenger, fører til vekttap. For barn med enkelte sykdommer er vekktap forbundet med større risiko for nedsatt helsetilstand og redusert toleranse for behandling.

 

Svekket immunforsvar

Utilstrekkelig ernæring kan medføre svekket immunforsvar, som øker risikoen for infeksjoner.

 

Redusert mental utvikling

Utilstrekkelig næringsinntak kan medføre nedsatte kognitive funksjoner, inkludert læringsevne og oppmerksomhet. Sondeernæring kan redusere risikoen for alvorlige følger dersom utfordringen er at barnet ikke får tilstrekkelig næring.

Ikke evner å gjennomføre trening anbefalt av fysioterapeut
Utilstrekkelig næringsinntak kan medføre at barnet ditt ikke har den energien det trenger for å klare å gjennomføre den anbefalte og planlagte treningen.

 

Medisinsk ernæring, for eksempel næringsdrikker eller sondemat, kan være med på å redusere risikoen for alvorlige konsekvenser ved utilstrekkelig næringsinntak over lengre tid.