BESLUTNINGEN OM Å STARTE MED SONDEMAT

Det kan være vanskelig å gi slipp på vanlig mat, og tanken på å skulle gi barnet sitt sondemat kan være overveldende. Å spise sammen spiller en viktig rolle i de fleste familiers liv. Måltidet er et samlingspunkt hvor man deler dagens opplevelser. Selv om barnet ditt får sondemat, kan felles måltider fortsatt være familiens samlingspunkt. Barnet kan få sondemat ved bordet, mens resten av familien spiser som vanlig. På samme tid vil barnet ditt fortsatt oppleve lukten av mat og trivsel ved å være sammen. Det er en ny hverdag og en annen måte å spise på.

I det lange løp kan sondemat være begynnelsen på bedre trivsel for både barnet og familien. En ny hverdag med sondemat kan være med på å redusere stress, som tidligere har vært forbundet med måltidene. Viktigst av alt er at sondematen sikrer at barnet ditt får i seg den næringen som er nødvendig for å vokse og utvikle seg.

SONDEMAT, EN ANNEN MÅTE Å SPISE PÅ

Det finnes mange ulike rutiner rundt sondemat. Noen barn får for eksempel kun sondemat om natten og spiser vanlig mat i løpet av dagen, andre barn får sondemat til alle måltider. Noen barn kan, som et tillegg til sondematen, fortsette med å spise mat gjennom munnen og dermed fortsette med å få små smaksopplevelser. Det er imidlertid veldig viktig at legen har vurdert at barnet ditt fortsatt kan spise og svelge trygt.

FORDELER MED SONDEMAT

  • Det er en trygghet å vite at barnet ditt får i seg nødvendig mat og drikke
  • Mindre stress rundt måltidene
  • Mer tid til annen hygge og lek fordi mindre tid brukes på å gi mat
  • Slutt på kampene for å få flytende medisin inn via munnen –  medisin kan gis via sonden

ULEMPER MED SONDEMAT

Etter lang tid med sondemat kan barnet få redusert motorikk i munnen, og dermed ha problemer med å spise og drikke selv, hvis dette fortsatt er mulig. Dette kan imidlertid hjelpes ved å stimulere munnen. Noen ergoterapeuter har spesialisert seg på å hjelpe barn, som primært har fått sonde i en lengre periode, med å lære å spise og drikke igjen. På sykehuset finnes det spesialister i spise- og ernæringsteam.

GODE RÅD FRA ANDRE FORELDRE

Er du usikker på beslutningen? Du er ikke alene! Du kan søke gode råd fra andre familier, som har stått i lignende utfordringer og beslutninger.

F.eks. kan du lese om barn og spise – og ernæringsvansker på Knappenforeningen. Her deler de personlige historier skrevet av foreldre med erfaring fra egne barn med små og store spise og ernæringsvansker.

Gå til knappenforeningen.no 

HVA ER EGENTLIG SONDEMAT?

Sondemat er flytende næring
Sondemat blir også kalt sondeernæring. Medisinsk sondeernæring er en flytende næring med et næringsinnhold som ligner på det barnet ellers ville fått fra vanlig mat.

Medisinsk sondeernæring inneholder alle viktige karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og mineraler et barn trenger. Sondemat kan gis ved hjelp av sondepumpe, ernæringssprøyte eller via et hengestativ med et gravitasjonssett.
Les mer om utstyr ved sondemating

Det finnes mange typer sondemat
Medisinsk sondeernæring fås i ulike varianter. For eksempel finnes det sondemat med lavt eller høyt energiinnhold, med eller uten fiber. Lege eller klinisk ernæringsfysiolog vil anbefale type sondeernæring ut fra flere forhold som barnets vekt, høyde, aktivitetsnivå og sykdomstilstand.
Les mer om sondemat/sondeernæring

Medisinsk sondeernæring er mat til spesielle medisinske formål og skal alltid brukes i samråd med lege og klinisk ernæringsfysiolog.