HVA ER EGENTLIG EN SONDE?

En sonde er en tynn slange, som går ned til magesekken gjennom nesen eller gjennom et lite hull på magen. Sondematen gis gjennom slangen og skal sikre at barnet ditt får tilstrekkelig med mat og drikke. Man kan for eksempel forestille seg at slangen gjennom huden i magen fungerer som en navlestreng, som barnet får mat og drikke gjennom.

HVILKEN SONDE SKAL MITT BARN HA?

Helsepersonell vil anbefale den sonden som passer best til barnets behov. Helt overordnet kan man dele inn sonder i to grupper:

  1. Nasogastrisk sonde, også kalt nesesonde, som føres gjennom nesen og ned i magen.
  2. Gastrostomisonde, også kalt magesonde eller PEG-sonde, føres direkte inn i magen gjennom huden.

Før sondematen kan settes i gang, må sonden plasseres i barnets nese eller mage. Måten sonden plasseres på avhenger blant annet av barnets behov, hvor lenge sonden skal brukes og hvilke produkter sykehuset har.

Gastrostomisonde, også kalt PEG/PEJ-sonde, er mindre synlig enn nasogastrisk sonde, men krever et lite inngrep når den blir satt inn. Nasogastrisk sonde krever ikke kirurgisk inngrep, men er mer synlig enn gastrostomisonden, og det kan også være lettere for barnet å rive den ut.

Fra gastrostomisonde (PEG) til knappsonde (Mic-Key)
På et tidspunkt kan helsepersonell anbefale å bytte ut gastrostomisonden til det som kalles knappsonde eller Mic-Key sonde. Denne lille “knappen” fungerer som en inngang til magen. Den har en mye kortere sonde, som plasseres nær huden. Knappen legges på samme måte som en gastrostomisonde, og holdes på plass med en ballong fylt med vann på innsiden av magen. Denne knappen foretrekkes ofte av helsepersonell og foreldre, fordi løsningen er mer praktisk.

SLIK LEGGES EN MAGESONDE

Magesonde finnes som (1) PEG-sonde eller (2) PEJ-sonde. Begge typer legges mens barnet er i full narkose på sykehuset. Dette kan gjøres på to måter:

  1. Endoskopi: Gastrostomisonden kan innføres ved hjelp av endoskopi. Dette kalles en perkutan-endoskopisk gastrostomi (PEG). Et endoskop er en lang, smal slange med kamera og lys på enden av slangen. Den føres inn gjennom munnen og ned i magen. Kirurgen bruker endoskopet til å føre ernæringssonden ned i magen og sikre at den er riktig plassert. Deretter vet kirurgen hvor den lille åpningen i huden skal være. Sonden føres ut gjennom denne åpningen og vil sitte fast på innsiden av magesekken.
  2. Kirurgisk: Sonden kan også plasseres kirurgisk. Kirurgen lager en åpning i magen og plasserer ernæringssonden i magen gjennom huden. Magesekken sys deretter sammen rundt sonden. Denne prosedyren kan variere mellom ulike sykehus.

Før operasjonen
Legen vil møte dere for å snakke om operasjonen å forklare hva som skal skje, og du vil bli bedt om å underskrive et samtykkeskjema i forbindelse med operasjonen. Anestesilegen vil forklare dere om prosessen før narkosen. De vil også kunne ta blodprøver før operasjonen for å sjekke om barnet er frisk nok til inngrepet. Dere vil bli informert om hvor lenge legen forventer at dere skal være på sykehuset, samt planen for oppstart av sondemat etter operasjonen.

Etter operasjonen
Etter oppvåkning fra narkosen vil barnet bli kjørt tilbake til avdelingen. Barnet kan føle seg uklart og døsig og ha behov for hvile 1-2 dager etter operasjonen. Det kan også være at dere kan forlate sykehuset etter få timer. Be helsepersonell om informasjon om hvor lenge det forventes at dere skal bli på sykehuset.

Den første sondematen
Når helsepersonell er fornøyd med barnets tilstand etter operasjonen, kan sondematen startes opp. Det kan skje allerede samme dag som sonden legges inn, eller opptil tre dager etter operasjonen. Når barnet skrives ut, tar det litt tid å komme i gang med sondematen og bli kjent med barnets nye rutiner og hva barnet tåler. Dette tar normalt 3-5 dager, men det kan ta lenger tid, avhengig av deres situasjon og hvor trygge dere er i forhold til prosessen rundt den nye sondematen.