ERNÆRINGSBEHANDLING VED SPISEVANSKER

Hvordan kan jeg øke barnets næringsinntak?
Avhengig av barnets fysiske funksjonshemming og spisevansker, finnes det ulike strategier for å øke næringsinntaket. På denne siden kan du lese om (1) ernæringsplaner til barn med nevrologisk funksjonshemming og (2) medisinsk ernæring, som potensielt kan hjelpe barnet ditt med spisevansker og dermed redusere risikoen for underernæring.

sondemat og ernæringsbehandling

ERNÆRINGSPLAN TIL BARN MED NEVROLOGISK FUNKSJONSHEMMING

Noen barn med mindre spisevansker vil kunne spise vanlig mat, fortsatt gå opp i vekt og utvikle seg normalt. Andre barn kan ha større spisevansker og dermed ha behov for mer enn vanlig mat for å sikre næringsinntaket over tid. Barn som har problemer med å svelge, kan for eksempel ha nytte av et fortykningsmiddel som tilsettes i mat eller drikke, som vil gjøre det lettere å svelge. Noen barn kan ha nytte av å få næringsdrikker som et tillegg til vanlig kost, mens andre barn vil ha størst nytte av sondemat. Generelt kan det sies, at jo mer alvorlig den nevrologiske tilstanden er, desto høyere er sannsynligheten for at barnet ditt kan ha nytte av sondemat. Barn med for eksempel alvorlig CP vil derfor oftere ha bruk for sondemat for å få i seg nødvendig mat -og væskeinntak.

FINN ERNÆRINGSPLANEN SOM ER OPTIMAL FOR BARNET DITT

For å sikre at barnet ditt får den næringen som gir tilstrekkelig vekst og utvikling, snakk alltid med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. De hjelper deg med å få satt opp en tilpasset ernæringsplan for barnet ditt.

 

For noen barn kan vanlig mat alene kan være tilstrekkelig.

Mat kan berikes (øke kaloriinnhold) med for eksempel ekstra olje, smør eller næringsdrikker.

     Mat og drikke, også næringsdrikker, kan tilsettes fortykningsmiddel som gjør det lettere å svelge.

    Barnet kan få næringsdrikker og næringspuddinger i tillegg til mat.

   Barnet kan få vanlig mat og sondemat i tillegg (ferdig eller hjemmelaget sondemat).

  Hvis legen anbefaler at barnet ditt fortsatt trygt kan spise litt selv, kan barnet få sondemat (ferdig eller hjemmelaget) og vanlig mat i tillegg.

  Barnet kan få sondemat som eneste næring. Sondemat fås ferdig produsert, kan være hjemmelaget og man kan blande ferdig sondemat med vanlig mat.

MEDISINSK ERNÆRING - HVA ER DET?

Medisinsk ernæring er en felles betegnelse for ferdigprodusert mat til spesielle medisinske formål. Medisinsk ernæring brukes av barn, voksne og eldre, som har problemer med å få i seg det anbefalte daglige inntaket av næring. Disse produktene anbefales og skrives ut på blå resept av lege.

Les mer om ulike produkter som kan være aktuelle ved spise- og ernæringsvansker hos barn med nevrologisk funksjonshemming.

FORTYKNINGSMIDDEL

Hvis barnet ditt har dysfagi, også kalt svelgevansker, kan du snakke med lege om muligheten for å bruke et fortykningsmiddel i mat og drikke. Fortykningsmidlet kan hjelpe barnet ditt med å svelge mat og drikke bedre. Eksempel på fortykningsmiddel er Nutilis Powder fra Nutricia.

Har lege eller klinisk ernæringsfysiolog anbefalt Nutilis Powder fortykningsmiddel til barnet ditt?
Les mer om Nutilis Powder her

NÆRINGSDRIKKER

Hvis barnet ditt ikke klarer å få i seg de nødvendige kaloriene gjennom vanlig mat og drikke, kan fullverdig næringsdrikker brukes i tillegg. Fullverdig betyr at næringsdrikken inneholder all næring og energi et barn trenger. Hvor mange næringsdrikker barnet ditt bør få daglig, er det lege eller klinisk ernæringsfysiolog som kan anbefale. Eksempel på slike næringsdrikker er Fortini fra Nutricia

Har lege eller klinisk ernæringsfysiolog anbefalt næringsdrikker til barnet ditt?

Les mer om Fortini her

 

SONDEMAT

Sondemat, også kalt sondeernæring, er flytende ernæring som er sammensatt slik at næringsinnholdet ligner det barnet ellers ville fått gjennom et variert kosthold. Barnet ditt kan fint bruke ferdigprodusert sondemat alene hvis det er behov for det. Eksempel på sondematprodukter er Infatrini, Nutrini og NutriniMax fra Nutricia.

Har lege eller klinisk ernæringsfysiolog anbefalt Infatrini, Nutrini eller NutriniMax til barnet ditt?

Les mer om sondemat fra Nutricia her