MAT & DRIKKE ER ET BASALT BEHOV

Alle mennesker trenger mat og drikke for å overleve og for å trives. Spesielt barn som skal vokse og utvikle seg. Mat og drikke henger naturlig sammen med å komme seg godt igjennom hverdagen og livet. Mangel på god ernæring gjennom mat og drikke kan føre til dårlig helse og livskvalitet. Barn med nevrologisk funksjonshemming er som regel mer utsatte enn andre når det gjelder å få i seg tilstrekkelig mat og drikke.

BARN MED FUNKSJONSHEMMING OG SPISEPROBLEMER

Barn med nevrologisk funksjonshemming, som for eksempel Cerebral parese (CP), Retts syndrom eller annet relatert fysisk handikap, kan ofte oppleve problemer med å spise. Disse spisevanskene kan være tygge – eller svelgeproblemer, gjentatt oppkast etter måltidene, eller at måltidene varer over 30 minutter, som igjen kan gå utover energinivået.

Det er ofte mange bekymringer og utfordringer forbundet til livet med et barn med funksjonshemming. Maten bør ikke være et av dem. Du kan få hjelp hos lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Å kontrollere næringsinntaket i forhold til vekst og utvikling kan være en viktig del av barnets behandling.

Eksempler på spisevansker

Nedenfor ser du eksempler på spisevansker som er vanlig hos barn med nevrologisk funksjonshemming. Hvis du er bekymret over barnets inntak av mat og drikke, skal du ta kontakt med lege.

Problemer med munnen

Problemer med munnen kan for eksempel være svake muskler i og rundt munnen, eller leppe/ganespalte. Eksempelvis kan det være vanskelig for barnet å holde maten i munnen. Snakk med lege om hvordan dette eventuelt kan utredes og behandles.

Tygge- og svelgeproblemer

Tegn på tygge -og svelgeproblemer, også kalt dysfagi, kan for eksempel være hoste ved inntak av mat og drikke, knitrende pust eller gjentagende lungebetennelser. Snakk med barnets lege eller ergoterapeut om hvordan dette eventuelt kan utredes og behandles.

Problemer med magen

Problemer med magen kan for eksempel være forstoppelse eller dårlig opptak av næringsstoffer, også kalt malabsorpsjon. Snakk med lege om hvordan dette eventuelt kan utredes og behandles.

Gjentagende oppkast

Gjentagende oppkast kan for eksempel skyldes fysiologiske utfordringer med å tåle mengden mat og drikke. Snakk med legen om hvordan dette eventuelt kan utredes og behandles

CEREBRAL PARESE OG SPISEVANSKER

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til motorisk funksjonshemning hos barn i Norge*.

CP er en nevrologisk tilstand som påvirker barnets motoriske utvikling i form av muskelkontroll, koordinasjon og bevegelse – funksjoner som er viktig for å lære å spise og drikke. Derfor kan det å spise og drikke også være en stor utfordring for barn med CP. Felles for disse spisevanskene er at de kan medføre redusert næringsinntak og dermed øke risikoen for underernæring.

  1. Dysfagi (svelgeproblemer)
  2. Reflukssykdom
  3. Forstoppelse

Hvis du mistenker spise- og ernæringsvansker hos barnet ditt, ta kontakt med lege.

*Folkehelseinstituttet. April 2020. Faktaark Cerebral parese (CP).

https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykisk-helse-barn-unge/cerebral-parese/

1. DYSFAGI (SVELGEVANSKER)

Dysfagi, eller svelgeproblemer, er det mest utbredte spiseproblemet hos barn med moderat eller alvorlig CP. Hvis et barn har dysfagi har barnet problemer med å svelge mat og/eller væske. Dette kan føre til utilstrekkelig vekst, til og med pusteproblemer og lungebetennelse dersom det ikke behandles.

Tegn på dysfagi eller svelgeproblemer er bl.a.:

  • Hoste, mens barnet spiser
  • Tretthet eller svette, mens barnet spiser
  • Lang spisetid (> 30 min)
  • Problemer med å holde mat i munnen
  • Vekttap eller stagnering av vekt

Hvis du ser noen av disse tegnene hos barnet ditt, bør du oppsøke lege. Legen kan hjelpe deg med å finne løsninger som hjelper barnet ditt med å håndtere utfordringene ved dysfagi. Dette kan for eksempel være å ha en tykkere konsistens på maten eller vurdere barnets sittestilling under og etter måltidet.

2. REFLUKSSYKDOM

Refluks er vanlig hos mange barn og er en slags naturlig prosess, som alle opplever i større eller mindre grad i løpet av livet. For spedbarn er refluks, eller gulp, ofte en naturlig og ukomplisert del av livet. For noen barn kan refluks likevel bli et stort problem i mengde og omfang, og dette kan betegnes som reflukssykdom.

Reflukssykdom oppstår når lukkemuskelen fra magen til spiserøret ikke fungerer, eller er for svak. Reflukssykdom, også kalt “gastroøsofageal refluks” (forkortes GØRS eller GERD) defineres ved at magesekkens innhold kommer tilbake opp i spiserøret – mat, drikke og syre som finnes i magesekken. Denne typen refluks kan medføre smerter og i noen tilfeller oppkast hos barnet.

Tegn på reflukssykdom kan for eksempel være gulp, dårlig søvn, vekttap, gråt og irritabilitet. Hvis du har mistanke om reflukssykdom hos ditt barn, ta kontakt med lege. Legen kan hjelpe til med å finne løsninger som hjelper på utfordringene ved reflukssykdom. Dette kan for eksempel være medisinering eller barnets sittestilling under og etter måltidet.

 

3. FORSTOPPELSE

Forstoppelse er også en utbredt utfordring for barn med CP; opp mot hvert tredje barn med CP opplever problemer med forstoppelse. Forstoppelsen kan være forårsaket av bl.a. manglende væskeinntak, redusert fiberinntak, eller langvarig immobilitet. Varig forstoppelse kan føre til kronisk svimmelhet, gjentagende oppkast eller magesmerter og i verste fall redusert næringsinntak.

Hvis barnet ditt er forstoppet, bør du ta kontakt med lege. Legen vil kunne anbefale ulike tiltak som kan hjelpe mot forstoppelsen. Det kan være vanskelig å finne en enkelt årsak til forstoppelse fordi dette ofte er et komplisert bilde som kan forårsakes av ulike faktorer.