SPISE- OG ERNÆRINGSVANSKER HOS BARN MED NEVROLOGISK FUNKSJONSHEMMING

Mat og måltider er en viktig del av en families hverdag. Som forelder til et barn med fysisk funksjonshemming og spisevansker, kan man møte på ulike utfordringer rundt mat og ernæring. Utfordringene er avhengig av barnets fysiske funksjonshemming og i hvilken grad denne påvirker spise- og ernæringsvansker. På sondematforbarn.no gir vi deg informasjon om medisinsk ernæring og hvordan sondemat kan være med på å sikre at barnet ditt får i seg nødvendig mat og drikke. Målet er at barnet skal ha det bra, og vokse og utvikle seg som forventet.